Otázka: Možnosti:
1. Družstvo v průběhu druhého poločasu doplňoval hráč. Kapitán soupeře požádal před ukončením utkání ,ještě na hrací ploše, o kontrolu totožnosti hráče. Rozhodčí mu oznámil, že konntrolu provede až po skončení utkání. Toto:
 1. je přípustné, doplňujícímu hráči z toho ovšem nevyplývají žádné povinnosti
 2. je přípustné, doplňující hráč je povinen se kontrole podrobit před podpisem zápisu oběma kapitány
 3. je  nepřípustné. Kontrola totožnosti se provádí pouze do konce poločasové přestíávky.
 4. je nepřípustné. Pokud by rozhodčí  kontrolu umožnil po skončení utkání, dopustil se hrubé chyby.
2. Hráč prováděl vhazování tak nešikovně, že míč se odrazil od rozhodčího a přešel za pomezní čáru dříve, než se jej dotkl jiný hráč. Rozhodčí:
 1. nechá vhazování opakovat
 2. naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde se dotkl míče
 3. nechal provést nové vhazování hráčem soupeře
 4. hráče nepomene a hru naváže nepřímým volným kopem z pomezní čáry
3. Rozhodčí nařídil opakovat pokutový kop, který byl prováděn už v nastavané době hry ve druhém poločase a musel k jeho opakování dobu hry prodloužit. Opakovaný pokutový kop:
 1. provede hráč, který pokutový kop prováděl předtím
 2. provede kterýkoliv hráč oprávněného družstva
 3. provede kterýkoliv hráč oprávněného družstva, kromě brankáře
 4. provede kterýkoliv hráč, kromě brankáře
4. Při provádění pokutového kopu porušil spoluhráč hráče, který kop prováděl, předepsané postavení dříve, než byl míč ve hře a vběhl do pokutového území. Exekutor pokutového kopu vystělil míč do břevna a od něj se dostal za brankovou čáru mimo branku. Rozhodčí
 1. nechá pokutový kop opakovat
 2. nařídí kop z rohu
 3. nařídí kop od branky
 4. nařídil NVK z místa, kde hráč porušil předepsané postavení
5. Hráč, který drží soupeře za úbor nebo část těla, a tím jej zjevně a úmyslně omezuje v pohybu, se dopustil přestupku proti
 1. části A pravidla XII, ale také nesportovního chování
 2. části B pravidla XII, ale také nesportovního chování
 3. části A pravidla XII, ale také hrubého nesportovního chování
 4. části A pravidla XII. Nejedná se však v žádném případě o nesportovní chování.
6. V pravidlech fotbalu jsou v pravidle číslo XII vyjmenovány přestupky, za které rozhodčí napomíná hráče. Těchto přestupků je uvedeno
 1. pět
 2. šest
 3. sedm
 4. osm
7. Nepřímý volný kop nařídí rozhodčí za
 1. strčení do soupeře
 2. vrážení do soupeře
 3. podražení  soupeře
 4. bránění soupeři v pohybu
8. Asistent rozhodčí se v průběhu utkání  pohybuje  podél pomezní čáry
 1. na úrovni brankáře bránícího družstva
 2. na úrovni posledního bránícího hráče
 3. na úrovni přdposledního bránícího hráče
 4. na úrovni posledních hráčů na hřišti tak, aby byl vždy v úrovni možného ofsajdu
9. Asistenti rozhodčího v průběhu utkání smí vstoupit na hrací plochu aby
 1. zkontroloval postavení míče při provádění kopu od branky
 2. informoval rozhodčího o závažných událostech, které předcházely dosažení branky
 3. vykázal z hrací plochy osoby na hře nezúčastněné
 4. dohlédl na dodržení vzdálenosti 9,15 m při provádění přímého volného kopu
10. Jestliže družstvo není spokojeno s tím, jak rozhodčí utkání řídil
 1. nemůže podle platných norem použít jakýkoliv prostředek k podání stížnosti řídícímu orgánu souteže
 2. je oprávněno prostřednictvím kapitána podat námitku podle příslušných ustanovení pravidel
 3. je oprávněno podat stížnost podle příslušných ustanovení pravidel fotbalu
 4. je oprávněno podat protest podle příslušných ustanovení soutěžního řádu