Komise rozhodčích OFS Břeclav

Informace funkcionářům fotbalových oddílů okresu Břeclav

Vážení kolegové,

obracíme se na vás s naléhavou výzvou. Počet našich rozhodčích, kteří jsou schopni řídit utkání okresních soutěží, klesá. V závěru podzimu jsme již nebyli schopni obsadit utkání proto, že jsme opravdu neměli koho poslat. S počtem rozhodčích souvisí i omezená možnost výběru podle kvality a ohroženo je obsazování důležitých zápasů trojicí rozhodčích. V podstatě dnes píská každý kdo je ochoten a má chuť. Výkonný výbor uvažuje o tom, že nařídí sehrání některých utkání v jiných termínech, než je neděle odpoledne. Časový harmonogram  na okrese by se rozložil do více dnů a opatření by umožnilo rozložení obsazení utkání. Podobně to dělají i další okresy našeho regionu.

Komise rozhodčích se snaží získávat nové rozhodčí prostřednictvím středních a základních škol okresu. Při každém jednání na úrovni OFS se hovoří o situaci na úseku řízení utkání. Hledáme rozhodčí také prostřednictvím regionálního tisku, snažíme se kontaktovat učitele tělesné výchovy na školách….  Uvědomme si prosím, že bez kvalitních rozhodčích se utkání fotbalu hrát nedá. A pokud nebudeme mít k dispozici dostatek kvalitních, nemůžeme se rozloučit s těmi, kteří na naše trávníky z různých důvodů nepatří!

Vyzýváme proto znovu  všechny funkcionáře oddílů, aby se podívali kolem sebe a pokusili se najít vhodné adepty na tuto náročnou funkci. Komise rozhodčích opět připravuje seminář pro začínající rozhodčí na měsíce leden a únor. Zatím máme jen dva přihlášené. Pokud najdete, zavolejte na telefonní číslo 603863888 nebo 519417222 ( M.Strouhal – předseda KR).  S novým adeptem se budeme kontaktovat a vyřešíme s ním všechny případné problémy. Pokud někoho objevíte, zavolejte prosím do 14. ledna 2006!!!

 

Další informace:

1.      Komise rozhodčích zpracovala vzorově vyplněný zápis o utkání. Je určen rozhodčím a všem funkcionářům v oddílech. Prosíme o předání zejména Vašim funkcionářům, kteří rozhodují utkání mládeže a mají s vyplňováním problémy. Upozorňuji, že v zápise je spousta věcí, se kterými se setkají rozhodčí laici jen výjimečně.  Přesto je dobré o nich vědět. Zápis o utkání je velmi důležitým dokumentem. Setkali jsme se již s případem, kdy sloužil jako podklad pro soudní jednání. Věnujte mu prosím pozornost. Když nic jiného, zbavíte se zbytečného pokutování ze strany OFS.

2.      Komise rozhodčích bude některé informace předávat rozhodčím prostřednictvím nově zřízených internetových stránek. V současné době jsou na nich přípravné testové otázky pro rozhodčí na seminář, který se bude konat 28.1. 2006 ve Velkých Němčicích. Adresa  těchto stránek je : www.rozhodci.webz.cz Dostanete se k nim i prostřednictvím odkazu na stránkách : www.zsvelkenemcice.skolniweb.cz Jakékoliv  dotazy na komisi rozhodčích můžete rovněž adresovat na mail: strouhalm@seznam.cz

3.      Školení zdravotníků fotbalových oddílů

Komise rozhodčích je garantem školní zdravotníků, které nabízí oddílům. Za symbolický poplatek nabízíme základní proškolení pro zdravotníky, kteří působí na utkání. Seznámí se základními metodami pro ošetření případů, které se mohou stát na hřišti. Školení se uskuteční v případě, že se v našem okrese najde alespoň dvacet zájemců v únoru 2006.

Přihlásit se můžete na adrese : OFS, Veslařská 1, Břeclav. Do přihlášky uveďte jméno, adresu, datum narození a telefonický kontakt na přihlášeného. Uzávěrka přihlášek je 14. ledna 2006.

Dovolte mi, abych Vám za členy komise rozhodčích popřál krásné Vánoce a  hodně štěstí, zdraví a pohody do roku 2006.

 

Miroslav Strouhal

                                                                                              předseda komise rozhodčích OFS