Otázka: Možnosti:
31. Rozhodčí uzná branku. Potom
 1. běží zaujmout postavení k provedení výkopu. Přitom průběžně kontroluje chování hráčů. Teprve potom si zapíše střelce branky.
 2. si učiní poznámku o střelci a běží zaujmout postavení k provedení výkopu. Chování hráčů kontrolují jeho asistenti.
 3. běží co nejrychleji ke středu hřiště, protože tím signalizuje dosažení branky. Chování hráčů kontrolují jeho asistenti.
 4. běží zaujmoit postavení k provedení výkopu. Všechno ostatní ( včetně zapsání střelce branky) kontrolují asistenti.
32. Bránící hráč úmyslně zahraje míč rukou míč do vlastní branky. Rozhodčí
 1. branku uzná a hráči osobní trest za úmyslnou hru rukou neudělí
 2. branku uzná a hráči udělí žlutou kartu. Za úmyslné hraní rukou musí rozhodčí napomenout hráče vždy.
 3. branku neuzná a podle místa přestupku nařídí pokutový kop nebo přímý volný kop
 4. branku  uzná a hráče vyloučí za nesportovní chování
33. Po správném provedení míče rozhodčího se míč, aniž by ho dotkl jediný hráč, dostal do branky. Rozhodčí
 1. uzná branku a hru naváže výkopem
 2. branku neuzná a míč rozhodčího se opakuje
 3. branku neuzná a nařídí kop od branky
 4. branku  neuzná a nařídí rohový kop
34. Míč vystřelený na branku domácích se pokusil zadržet divák, který vběhl do hřiště. Míč se mu ale napodařilo zasáhnout a ten skončil v brance. Rozhodčí
 1. branku neuzná , diváka nechá vyvést a hru naváže míšem rozhodčího
 2. branku uzná a nechá diváka vyvést
 3. branku neuzná, diváka nechá vyvést a nařídí kop od branky
 4. branku neuzná, diváka nechá vyvést a nařídí pokutový kop
35. Při provádění kopu z rohu určí čtvrtkruh, ze kterého se má kop z rohu provést
 1. hráč provádějící kop z ruhu
 2. družstvo v jehož prospěch byl kop z rohu nařízen
 3. rozhodčí utkání
 4. asistent rozhodčího utkání
36. Hráč se sehnul za zády soupeře, který se snažil výskokem zpracovat míč a způsobil jeho pád. Rozhodčí tento zákrok posoudí jako...
 1. nebezpečnou hru a nařídí NVK
 2. podražení a nařídí PVK nebo PK
 3. bránění vě hře a nařídí NVK nebo PVK
 4. držení , hráče nepomene a nařídí PVK nebo PK
37. Zprostit v průběhu utkání funkce asistenta rozhodčího a nahradit jej jinou osobou má právo
 1. rozhodčí a delegát utkání
 2. rozhodčí, delegát nebo člen komise rozhodčích přítomný na utkání
 3. rozhodčí, delegát nebo oprávněný člen výkonného výboru OFS
 4. pouze rozhodčí utkání
38. Hráč, který provádí vhazování, smí
 1. stát při vhazování na jedné noze
 2. překročit jednou nohou pomezní čáru
 3. vstoupit nohou na pomezní čáru
 4. pomoci si při vhazování výskokem na obou nohách
39. Brankář se zbaví míče tak, že jej vhodil do hřiště. Míč narazil do zad spoluhráče, který stojí ještě v pokutovém území, a od něj se vrátí zpět k brankáři. Ten jej chytí do rukou. Je to...
 1. porušení pravidel trestané PVK
 2. porušení pravidel trestané NVK
 3. dovolený způsob  hry
 4. dovolený způsob hry, pokud rozhodčí neposoudí odražení míče jako přihrávku
40. Brankář, stojící na brankové čáře v prostoru své branky, udeří svého spoluhráče rukou v době, kdy soupeř má proti jeho družstvu provádět přímý volný  kop. Rozhodčí...
 1. brankáři udělí ČK
 2. napomene brankáře a nařídí NVK z hranice brankového území
 3. brankáři udělí ČK a nařídí pokutový kop
 4. brankáři udělí ŽK a nařídí pokutový kop