11. O poločasové přestávce byla prováděna kontrola totožnosti hráče domácích. Kapitán hostí požádal rozhodčího o zapsání námitky proti startu hráče
 1. ihned, k později podané mámitce se nepřihlíži
 2. nejpozději do zahájení druhého poločasu
 3. nejpozději  po skončení utkání, do podpisu zápisu o utkání po jeho skončení
 4. rozhodčí může odmítnout zapsat
12. Vedoucí družstva v soutěžním utkání dospělých je oprávněn
 1. opsat si ze zápisu popis provinění vyloučeného hráče
 2. opsat si ze zápisu jméno a rodné číslo vyloučeného hráče soupeře
 3. konzultovat v kanině rozhodčího text námitky vznášené do zápisu o utkání
 4. zkontrolovat si registrační průkaz vyloučeného hráče soupeře
13. Jestliže rozhodčí v průběhu utkání vykáže funkcionáře z lavičky, plní jeho povinnosti
 1. jiný člen družstva
 2. kapitán družstva
 3. výhradně vedoucí družstva
 4. plní funkci vykázaný funkcionář. Musí však stát mimo prostor lavičky.
14. Jestliže rozhodčí poruší některou z povinností stanovenou pravidly
 1. disciplinární komise jej bez dalšího šetření potrestá zákazem výkonu funkce
 2. komise rozhodčích jej potrestá zákazem výkonu funkce podle ustanovení disciplinárního řádu ČMFS
 3. komise rozhodčí ho předá k projednání do DK s návrhem trestu
 4. příslušná KR jej předá k disciplinárnímu řízení. Trest však nenavrhuje.
15. Omezují pravidla fotbalu použití kopaček s vyměnitelnými kolíky ?
 1. ano - ale pouze v katgorii dospělých
 2. ano -ale pouze v kategorii dospělých a dorostu
 3. ano - ale pouze v kategorii žáků
 4. ne - omezující ustanovení může být uvedeno v rozpise soutěží
16. Hostující družstvo zakládalo na soupeřově polovině útok. Asistent rozhodčího zpozoroval, že za zády rozhodčího obránce hostů kopl do stehna útočníka soupeře. Na situaci reagoval tak, že
 1. ihned signalizuje praporkem
 2. vyčká, až se na něj rozhodčí podívá, a teprve potom bude signalizovat praporekm
 3. vyčká přerušení hry, pak zdvihne praporek a přivolá rozhodčího k sobě
 4. si zapamatuje číslo provinivšího se hráče. Praporekm nesignalizuje.
17. Smí odvolaný hráč zůstat na lavičce svého družstva ?
 1. nesmí
 2. smí
 3. smí se souhlasem rozhodčího
 4. smí  se souhlasem asistenta rozhodčího
18. Hráč provedl vhazování tak, že vhodil míč přímo svému brankáři. Ten si  míč ve vlastním pokutovém území zpracoval na prsou a vede jej nohou. Před dobíhajícím soupeřem jej ale musí chytit na zemi do rukou. Rozhodčí.... a. nepřerušuje hru, nejde o porušení previdel
b. přeruší hru a nařídí nepřímý volný kop
c. přeruší hru a nařídí přímý volný kop
d. pokud zákrok brankáře posoudí jak "hru v nouzi" nepřerušuje hru. Jinak musí nařídit NVK a brankýře napomenout.
19. Rozhodčí přerušil hru pro vniknutí diváků na hrací plochu. Prostřednictvím kapitánů stanovil hlavnímu pořadateli k vyklizení hrací plochy
 1. 2 minuty
 2. 5 minut
 3. 15 minut
 4. přiměřený čas. Doba není pravidly stanovena.
20. Osobní tresty uděluje rozhodčí
 1. ukázáním karty příslušné barvy nebo slovy, pokud to uzná za vhodné
 2. ukázáním karty příslušné barvy. Pokud ji nemá k dispozici může i slovně.
 3. hráčům ukázáním karty příslušné barvy. Osobám na hře nezúčastněným slovně.
 4. výhradně ukázáním karty příslušné barvy